Dokumenty dla Klientów

Dokumenty dla Klientów

ZLECENIODAWCA / PŁATNIK

Nazwa firmy/Nazwisko zleceniodawcy:*

Miasto:*

Telefon:

Adres email:*

Adres:*

NIP:*

Osoba kontaktowa:*

MIEJSCE ZAŁADUNKU / MIEJSCE ROZŁADUNKU

Nazwa:*

Adres:*

Miasto:*

Kraj:*

Telefon:*

Data załadunku:*

Nazwa:*

Adres:*

Miasto:*

Kraj:*

Telefon:*

Data rozładunku:*

Uwagi co do taboru:*

Rodzaj towaru:

Waga brutto:*

Objętość:

Uwagi dotyczące towaru:

Numer ref. towaru:*

Liczba palet:

Adr:*

Uzgodniony fracht:

Uwagi:

*-pole wymagane